MH

1
2
3
4
5
1a. 

KONTAKT

Hälsning

Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt, skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt – helt oengagerad men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när
föraren tar kontakt.
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa &
gnälla.
1b. 

KONTAKT

Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att
locka.
Följer med motvilligt. Strävar mot föraren
el. stretar åt annat håll.
Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar
sig.
Följer med villigt. Intensivt intresse mot testledaren,
hoppar & gnäller.
1c. 

KONTAKT

Hantering

Avvisar. Morrar och/ eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. 

LEK 1
Leklust

Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. 

LEK 1

Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt el. nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. 

LEK 1

Dragkamp

Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. 

JAKT

Förföljande

(första start)

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3a. 

JAKT

Förföljande

(andra start)

Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad, bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. 

JAKT

Gripande

(första start)

Nonchalerar bytet / springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
3b. 

JAKT

Gripande

(andra start)

Nonchalerar bytet / springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder.
4. 

AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak
lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt
efter hand.
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. 

AVSTÅNDSLEK

Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. 

AVSTÅNDSLEK

Hot / aggressivitet

Visar inga hotbeteenden Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första
del.
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första
och andra del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets
första del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets
första och andra del.
5c. 

AVSTÅNDSLEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med
föremålet.
Går fram till den dolda men
talande figuranten.
Går fram till figurant med låg kroppsställning
och/ eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. 

AVSTÅNDSLEK

Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. 

AVSTÅNDSLEK
Samarbete

Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant. Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING 

Rädsla

Stannar inte eller kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING 

Hot / aggressivitet

Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING 

Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ner overallen / går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING 

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el. liten tempoväxling, eller tittar
bort vid någon av passagerna.
Båge el. tempoväxling vid första passagen.
Minska utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla
efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING 

Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst
två tillfällen.
Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. Biter i / lek mot overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET 

Rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSLIGHET 

Nyfikenhet

Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk
och talar till skramlet – lockar på hunden.
Går fram till skramlet när föraren står
bredvid.
Går fram till skramlet när föraren gått
halva avståndet.
Går fram till skramlet utan
hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET 

Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller
undanmanöver.
Liten båge el. liten tempoväxling, eller tittar
bort vid någon av passagerna.
Båge el. tempoväxling vid första passagen.
Minska utslag vid andra passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla
efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET 

Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid
ett tillfälle.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid
minst två tillfällen.
Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter i / lek mot skramlet vid två eller fler passager.
8a. 

SPÖKEN
Hot/aggressivitet

Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. 

SPÖKEN

Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse / skärmar
av sig.
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare
avbrott.
Kontrollerar / handlar mot båda
spökena under hela momentet.
8c. 

SPÖKEN

Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid
föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför
eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid
föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar
mellan flyktstart och kontroll.
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd
av publiken eller lämna platsen.
8d. 

SPÖKEN

Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens
förklädnad.
Går fram när föraren
talar med figurant / lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står
bredvid.
Går fram till spöket när föraren gått
halva avståndet.
Går fram till spöket utan hjälp.
8e. 

SPÖKEN

Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt – helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. 

LEK 2

Leklust

Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker – startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. 

LEK 2

Gripande

Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. 

SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb
kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten.
Bryter men upptar startad aktivitet.
Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse
mot skytten / återgår till aktivitet/passivitet.
Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå
till lek/passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter
tydliga flykttendenser / avstår skott.

Ett svar till “MH

  1. Melinda 14 november, 2011 kl. 14:51

    Oj vad imponerad jag blev av det här MH resultatet!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: